Privacy en Cookies

BrokerStreet beschermt en respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website en het veilingsysteem. Zij zal ervoor zorg dragen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in haar databases zorgvuldig worden behandeld en spant zich daarbij naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals deze in onderstaande privacyverklaring zijn beschreven.

ARTIKEL 1 DOELEINDEN
U kunt op de website en in het veilingsysteem op 5 manieren persoonlijke gegevens aan BrokerStreet verstrekken. Door het gebruik maken van een van deze functies gaat u akkoord met het vastleggen van uw gegevens in een of meerdere van onze databases.

1. VRAAG
Indien u een vraag stelt per e-mail aan info@brokerstreet.nl of via een contactformulier, met vragen over de website of de diensten van BrokerStreet worden deze gegevens alleen vastgelegd om de betreffende vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

2. ACCOUNT AANVRAGEN
indien u een account wilt aanvragen om met het veilingsysteem te werken of een eerste impressie te krijgen dient u enkele gegevens op te geven om functioneel gebruik te kunnen maken van het veilingsysteem.

3. NIEUWSBRIEF
In uw persoonlijke gegevens kunt u aangeven of u een nieuwsbrief van BrokerStreet wenst te ontvangen. Uw e-mailadres zal daar alleen voor worden gebruikt om een nieuwsbrief te sturen als u heeft aangegeven deze te wensen. Enkele van de overige door u opgegeven data zoals uw naam worden gebruikt om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren. 

4. BIEDEN VIA HET VEILINGSYSTEEM
Indien u biedt op kavels die uitstaan in het veilingsysteem worden uw gegevens gebruikt om de biedingen te faciliteren, de winnaars van veilingen vast te stellen en ter facilitatie van de financiële afhandeling. 

5. EEN VEILING AANMAKEN:
Indien u een kavel wilt laten veilen via het veilingsysteem worden uw gegevens gebruikt om de biedingen te faciliteren, de winnaars van veilingen vast te stellen, deze aan u als veilende partij te kunnen koppelen en ter facilitatie van de financiële afhandeling.

ARTIKEL 2 DERDEN VERTREKKING
BrokerStreet verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij hiertoe verplicht is op basis van een gerechtelijk bevel of een wettelijke bepaling. 

ARTIKEL 3 WEBSTATISTIEKEN 
BrokerStreet verzamelt statistieken  aangaande algemene informatie over haar websitebezoekers. Voorbeelden hiervan zijn welke pagina’s het meest worden bezocht, terugkerende bezoekers of het moment waarop de website wordt bezocht. Deze algemene informatie kan worden gebruikt voor het interne marktonderzoek ten behoeve van het optimaliseren van de website of het verbeteren van het veilingsysteem. Deze algemene informatie wordt onder meer verzameld door middel van IP-gegevens en cookies (zie artikel 4).  

ARTIKEL 4 COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een websitebezoeker kunnen worden gezet. Deze worden onder andere gebruikt om een bezoeker te herkennen of functionele instellingen  te onthouden. Uiteraard kunt u het internetprogramma (browser) op uw computer zo instellen dat deze geen gebruik van cookies maakt. Als u dit zo instelt, dient u er wel rekening mee te houden dat mogelijk niet alle functionaliteiten van de website of het veilingsysteem gebruikt kunnen worden. U kunt u een melding krijgt wanneer uw browser cookies weigert of cookies ontvangt. Kijk op deze pagina om te zien hoe u uw cookieinstellingen kunt aanpassen en hoe oude cookies verwijderd kunnen worden.

Alle informatie die door middel van cookies of aan de hand van internetstatistieken worden verzameld worden anoniem verwerkt om het recht op privacy van de bezoekers van de website te waarborgen. BrokerStreet gebruikt cookies van Google Analytics om de geanonimiseerde bezoekersstatistieken van de site en het veilingsysteem te bepalen. Deze statistieken worden alleen gebruikt om inzicht te verkrijgen in het websitebezoek, inzicht te krijgen in het gebruik van het veilingsysteem en om deze voor de bezoekers te optimaliseren. De statistieken zijn niet terug te voeren op individuele personen. Wilt u niet dat Google Analytics uw statistieken verzamelt en verwerkt, dan kunt u dit onder andere voorkomen door op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te kijken en daar de instructies te volgen. 

ARTIKEL 5 VRAGEN OF VERWIJDERINGSVERZOEKEN
Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@brokerstreet.nl. Uiteraard kunt u ook een verzoek doen om persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Deze verzoeken kunnen ook verstuurd worden aan info@brokerstreet.nl. BrokerStreet zal zo spoedig mogelijk op uw vraag of verzoek ingaan.  

ARTIKEL 6 DIVERSEN
De persoonsgegevens die worden verwerkt op de website of in het veilingsysteem vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens. De systemen en programma’s waarmee uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt zijn beveiligd volgens de huidige stand der techniek. Indien BrokerStreet besluit de privacyverklaring te wijzigen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens of de doeleinden van de verwerking  zullen deze wijzigingen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. Bekijk daarom deze privacyverklaring regelmatig.  Alle eventuele geschillen worden allereerst gepoogd in der minne te schikken alvorens deze worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling in deze privacy verklaring nietig blijkt te zijn, zal deze worden vervangen voor een bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bepaling benadert.